Categories:

Uniswap was een gamechanger voor het swappen van tokens op Ethereum. Vanaf dat moment had je Binance, Coinbase of Kraken niet meer nodig. Je kon nu je crypto in eigen bezit houden én kunnen swappen. Het enige probleem […]