Informatie gepubliceerd op hexcrypto.nl

De website https://hexcrypto.nl/ (hierna de “Website” genoemd) biedt informatie en materiaal van algemene aard. U bent niet bevoegd en u dient ook niet op de Website te vertrouwen voor juridisch advies, zakelijk advies of enig advies. U handelt op eigen risico in vertrouwen op de inhoud van de Website. Mocht u een besluit nemen om al dan niet te handelen, neem dan contact op met een bevoegde advocaat in het relevante rechtsgebied waarin u hulp wilt of nodig heeft. De eigenaren van of bijdragers aan de Website zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de acties, beslissingen of ander gedrag dat u al dan niet neemt in vertrouwen op de Website.

Risico’s verbonden aan het gebruik van HEX

(1) Fouten gemaakt door de gebruiker van HEX-gerelateerde software of service, bijv. vergeten wachtwoorden, betalingen die naar verkeerde HEX-adressen zijn gestuurd en het per ongeluk verwijderen van portefeuilles.

 (2) Softwareproblemen van de Website en / of HEX -gerelateerde software of service, bijv. Een beschadigd wallet-bestand, onjuist geconstrueerde transacties, onveilige cryptografische bibliotheken, malware die de Website aantast en / of HEX -gerelateerde software of service.

(3) Technische storingen in de hardware van de gebruiker van HEX -gerelateerde software of service, bijvoorbeeld gegevensverlies als gevolg van een defect of beschadigd opslagapparaat.

(4) Beveiligingsproblemen die worden ondervonden door de gebruiker van HEX -gerelateerde software of service, bijvoorbeeld ongeautoriseerde toegang tot de wallets en / of accounts van gebruikers.

(5) Acties of nalatigheden van derden en / of gebeurtenissen ervaren door derden, bijv. faillissement van serviceproviders, aanvallen op informatiebeveiliging op serviceproviders en fraude door derden.

Beleggingsrisico’s

De investering in HEX kan leiden tot geldverlies over korte of zelfs lange periodes. De investeerders in HEX mogen verwachten dat de prijs van HEX en andere cryptovaluta erg kan fluctueren. De informatie die op de Website  wordt gepubliceerd, kan niet garanderen dat de investeerders in HEX geen geld verliezen.

Naleving van fiscale verplichtingen

De gebruikers van de Website  zijn als enige verantwoordelijk om te bepalen welke eventuele belastingen van toepassing zijn op hun HEX-transacties. De eigenaren van of bijdragers aan de Website zijn NIET verantwoordelijk voor het bepalen van de belastingen die van toepassing zijn op HEX -transacties.

Geen garanties 

De Website wordt aangeboden op een “as is” -basis zonder enige garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de Website en / of enige inhoud, gegevens, materialen en / of diensten die op de Website  worden aangeboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij anders vereist door de wet, zijn de eigenaren van of bijdragers aan de Website  in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van schade, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, verlies van winst of verlies van gegevens als gevolg van of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Website.

Arbitrage

De gebruiker van de Website  stemt ermee in om elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Website of deze disclaimer te beslechten, behalve voor geschillen met betrekking tot auteursrechten, logo’s, handelsmerken, handelsnamen, handelsgeheimen of patenten.


Laatste wijziging

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 29 januari 2021.